Politica de Confidențialitate

Agrement Victoria SRL - în calitate de autor, proprietar, administrator al paginii web https://agrementvictoria.ro/, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării rezervărilor online. În conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) și a Legii de punere în aplicare a prevederilor GDPR, Agrement Victoria SRL​​- are obligația de administrare a condițiilor de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care nu le oferă despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Acord Victoria SRL- se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin paginile web https://agrementvictoria.ro/ prin efectuarea rezervărilor online, aşa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 , persoane înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi: • dreptul la informare (art.12) • dreptul de acces la datele cu caracter personal (art.13); • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14); • dreptul de opoziţie (art.15); • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);• dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Agrement Victoria SRL - în conformitate cu scopurile menționate mai jos. Dacă nu doriți să vă dați seama să vă colectați, vă rugăm să nu vă furnizați să nu comunicați verbal la punctul de lucru la societate. Dacă doriți să vă aflați datele personale să fie actualizate sau scoase din baza date, nu poate notifica oricând acest lucru la următoarea adresă poștală: Agrement Victoria SRL , sat Victoria,Com. Victoria, judetul Iași sau adresa de email: info@agrementvictoria.ro

Tipul de date ce vor fi colectate si/sau prelucrate: • nume, prenume, nr telefon, adresa email.Scopul colectării datelor atunci când nu furnizează datele cu caracter personal, Agrement Victoria SRL - le poate utiliza în scopurile declarate, dacă nu se specifică în alt fel: • pentru a nu asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră; • pentru a vă confirma rezervarile plasate în sistem on-line și a vă furniza informații suplimentare despre acestea, cum ar fi date legate de facturare; • transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing • informații despre promoții prin telefon, SMS, adresa de email sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele noastre.Agrement Victoria SRL- poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru conformarea dispozițiilor legale; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale Agrement Victoria SRL - și ale paginii web https://agrementvictoria.ro/, acțiunea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii.Modalitati de colectare de date cu caracter personal Date cu caracter personal vor fi colectate prin urmatoarele modalitati: • prin efectuarea rezervarilor online pe pagina web https://agrementvictoria.ro • prin angajatilor proprii in cadrul complexuluiUtilizarea datelor statistice și a datelor anonime Agrement Victoria SRL- poate folosi date statistice sau date anonime rezultate în urma prelucrării în scopuri: • realizări de rapoarte / analize; • realizări de informare în scopuri proprii; • publicării, promovării, ofertelor servicii oferite de Agrement Victoria SRLDrepturile utilizatorilor Aceste drepturi sunt următoarele: • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete • Dreptul de a solicita ștergerea datelor „dreptul de a fi uitate” cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la dreptul de a solicita restricția operatorului • referitoare la dreptul de a solicita o cerere de operator. ul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, date personale pe care nu le-aifurnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respective date sa fie transmise altui operator • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de încetare a procesării • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este încălcare a GDPR.Datale colectate și/sau prelucrate:• Nume• Prenume• Număr de telefon• Adresă de emailPutem folosi adresa dvs de email sau numărul de telefon pentru a vă contacta atunci cand apar oferte și promoţii care vă pot interesa.Dacă doriţi să nu mai fiţi contactat, vă rugăm trimiteţi un email la adresa: info@agrementvictoria.ro impreună cu toate datele de identificare.