Politica de Confidențialitate

Agrement Victoria - în calitate de autor, proprietar, administrator al paginii web https://agrementvictoria.ro/, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuarii rezervarilor online.În conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) si a Legii de punere in aplicare a prevederilor GDPR, Agrement Victoria - are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.Agrement Victoria - se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul paginii web https://agrementvictoria.ro/ prin efectuarea rezervarilor online, asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:• dreptul la informare (art.12)• dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);• dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);• dreptul de opoziţie (art.15);• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);• dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Agrement Victoria - în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi sau sa ne comunicati verbal la punctul de lucru al societatii.Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă postala: Agrement Victoria, Com. Victoria,judetul Iași sau adresa de email: info@agrementvictoria.ro

Tipul de date ce vor fi colectate si/sau prelucrate:• nume, prenume, nr telefon, adresa email.Scopul colectării datelorAtunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, Agrement Victoria - le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:• pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;• pentru a vă confirma rezervarile plasate în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la acestea, cum ar fi datele legate de facturare;• transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing• informaţii despre promoţii prin telefon, SMS, adresa de email sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele noastre.Agrement Victoria - poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale Agrement Victoria - şi ale paginii web https://agrementvictoria.ro/, acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.Modalitati de colectarea de date cu caracter personalDatele cu caracter personal vor fi colectate prin urmatoarele modalitati:• prin efectuarea rezervarilor online pe pagina web https://agrementvictoria.ro• prin intermediul angajatilor proprii in cadrul complexuluiUtilizarea datelor statistice şi a datelor anonimeAgrement Victoria - poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:• realizării de rapoarte / analize;• realizării de informari în scopuri proprii;• publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de Agrement VictoriaDrepturile utilizatoruluiAceste drepturi sunt următoarele:• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete• Dreptul de a solicita ștergerea datelor “dreptul de a fii uitat” cu caracter personal și, în cazul în caredatele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitareade ștergere către alți operatori• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor• Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-aifurnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fietransmise altui operator• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care sebazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământuluiacordat înainte de retragere• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor esteo încălcare a GDPR.Datale colectate și/sau prelucrate:• Nume• Prenume• Număr de telefon• Adresă de emailPutem folosi adresa dvs de email sau numărul de telefon pentru a vă contacta atunci cand apar oferte și promoţii care vă pot interesa.Dacă doriţi să nu mai fiţi contactat, vă rugăm trimiteţi un email la adresa: info@agrementvictoria.ro impreună cu toate datele de identificare.